Θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που θα μας επιστρέψετε οποιαδήποτε προϊόντα σας προμηθεύσαμε ή εντός 14 ημερών από την ημέρα που θα μας παράσχετε αποδεικτικά περί της επιστροφής των προϊόντων. Θα επιστρέψουμε τα εν λόγω χρήματα χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε στην αρχική συναλλαγή. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα υποστείτε οποιαδήποτε επιβάρυνση συνεπεία της επιστροφής. Έχουμε το δικαίωμα να αναστείλουμε την επιστροφή των χρημάτων έως ότου λάβουμε τα προϊόντα ή έως ότου παράσχετε αποδεικτικά για την αποστολή των προϊόντων σε εμάς, οποιοδήποτε επέλθει νωρίτερα.

Θα μας επιστρέψετε τα προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων των δώρων που συνόδευσαν την αγορά σας) χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από 14 ημέρες από την ημέρα που μας κοινοποιήσατε την υπαναχώρησή σας από τη σύμβαση. Η εν λόγω προθεσμία θα θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν επιστρέψετε τα προϊόντα πριν την πάροδο των 14 ημερών. Θα επιβαρυνθείτε με τα άμεσα κόστη επιστροφής των προϊόντων.

Θα ευθύνεστε για τυχόν απομείωση της αξίας των προϊόντων που προκύπτει από μη αναγκαίο χειρισμό προκειμένου να διαπιστωθεί η φύση, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία των προϊόντων.